" xml:lang="da"> Anthropos Ecclesia English

Én udelt Tofoldig Treenighed
Den tofoldige treenighed : far, gom og søn samt mor, brud og datter.

Mennesket
=
Mand og Kvinde
=
Far, Gom, Søn og Mor, Brud, Datter

Livet
=
Kærlighed og Sandhed
=
Vilje, Følelse, Tanke og Legeme, Sjæl, Ånd

Livet er en Vilje i Legemet


Kærligheden er en Følelse i Sjælen


Sandheden er en Tanke i Ånden
Livet er ikke Død eller Lig


Kærligheden er ikke Krig eller Skam


Sandheden er ikke Løgn eller Ære

Det Onde :


Død, Krig, Løgn og Lig, Skam, ÆreDød er Vilje uden Legeme


Lig er Legeme uden Vilje


Krig er Følelse uden Sjæl


Skam er Sjæl uden Følelse


Løgn er Tanke uden Ånd


Ære er Ånd uden Tanke

De ovenstående begreber er defineret i sammenhæng og relation til hinanden. Tilsammen er de et sæt aksiomer, der danner det fundamentale grundlag i et logisk system, som blandt andet skaber grundlaget for, at mennesker kan antage noget for at være sandt, og skelne logisk mellem sandhed og løgn.